Het ontstaan en de behandelopties van blaaskanker

Blaaskanker, ook wel urotheelcarcinoom genoemd, is een kanker die ontstaat in weefsels van de blaas. De blaas is het orgaan dat fungeert als urinereservoir. Jaarlijks krijgen ruim 6.700 Nederlanders de diagnose blaaskanker. Blaaskanker komt ongeveer vier keer zo vaak voor bij mannen dan bij vrouwen. Blaaskanker is de 4de meest voorkomende kanker bij mannen en de 8ste meest voorkomende kanker bij vrouwen. Het risico op blaaskanker neemt toe met de leeftijd. [1] Risicofactoren voor blaaskanker zijn onder andere: roken en blootstelling aan bepaalde chemicaliën (aromatische amines) die in de verfindustrie en dakdekking worden gebruikt. [2]

Twee vormen van blaaskanker [3]

Blaaskanker bestaat grofweg uit twee verschillende vormen, die een verschillend verloop en een verschillende behandeling hebben.

 • Oppervlakkige (niet-spierinvasieve) blaaskanker; vaak wordt dit aangeduid als poliep en ongeveer 70% van de patiënten met blaaskanker heeft deze vorm. Dit type bevindt zich aan de oppervlakte van de blaaswandbekleding (het urotheel), en geeft gewoonlijk geen uitzaaiingen.
 • Spierinvasief blaaskanker; dit komt bij ongeveer 30% van de patiënten voor. Spierinvasief betekent dat de blaaskanker door de diepere (spier)lagen van de blaas groeit. Deze vorm kan uitzaaiingen geven. We spreken in dit geval van gevorderde of gemetastaseerde blaaskanker. Dit betekent dat de tumor is uitgezaaid of niet meer chirurgisch kan worden verwijderd.

Symptomen van blaaskanker [4]

De meest voorkomende symptomen van blaaskanker zijn:

 • Urinewegproblemen
 • Bloed in de urine
 • Pijn en blokkering van de urinestroom

Behandeling van blaaskanker [4]

De verschillende vormen van blaaskanker worden op verschillende manieren behandeld. Er zijn grofweg vier soorten behandeling

 • Chirurgie; blaaskanker wordt in de meeste gevallen chirurgisch (tijdens een operatie) verwijderd
 • Radiotherapie; spierinvasieve blaaskanker kan ook worden behandeld door middel van bestraling
 • Chemotherapie; chemotherapie is een behandeling die kankercellen kan doden of de groei van kankercellen kan remmen. Chemotherapie wordt via een infuus toegediend. Chemotherapie wordt vaak toegepast als aanvullende behandeling. Dit kan vooraf of na een operatie of in combinatie met radiotherapie
 • Immuuntherapie; immuuntherapie is een behandeling waarmee het eigen immuunsysteem wordt gestimuleerd om kankercellen te herkennen en te vernietigen, met als mogelijk resultaat afname van de tumor. Immuuntherapie wordt via een infuus toegediend.

Bent u medisch professional en wenst u meer informatie over onze immuuntherapiebehandeling bij urotheelcarcinoom, logt u dan hier in.

Referenties:

 1. http://pathology.nl/wp-content/uploads/PDF/kwaliteit/richtlijnen/Conceptrichtlijn_Blaascarcinoom.pdf
 2. http://stichtingduos.nl/blaaskanker
 3. http://www.kanker.nl/bibliotheek/blaaskanker
 4. http://www.avl.nl/kankersoorten/blaaskanker