Het ontstaan en de behandelopties

Jaarlijks krijgen ruim 12.000 Nederlanders de diagnose longkanker. [1] Longkanker is een ernstige aandoening van de longen en is de meest dodelijke vorm van kanker. In de volgende animatie video wordt kort uitgelegd hoe longkanker ontstaat.

 Het ontstaan van longkanker [2]

Het menselijk lichaam is opgebouwd uit miljarden cellen. Het lichaam maakt continue nieuwe cellen aan door celdeling. Het lichaam bepaalt zelf wanneer een cel moet delen en wanneer niet.

De celdeling kan echter ook verstoord raken, waardoor cellen zich ongecontroleerd blijven delen. Zo ontstaat een gezwel, ook wel een tumor genoemd. De celdeling kan door genetische aanleg of door toeval verstoort raken. Longkanker kan ook worden veroorzaakt door externe invloeden zoals luchtvervuiling en roken.

Gevorderd of gemetastaseerd longkanker [2]

Een longtumor is in de meeste gevallen kwaadaardig. Een tumor kan doorgroeien in diepere lagen van het longweefsel en kan uitzaaien naar lymfeklieren. De kankercellen kunnen ook uitzaaien via het bloed naar andere organen, zoals de hersenen, bot of lever.

Indien de tumor is uitgezaaid of niet meer chirurgisch kan worden verwijderend, spreken we van gevorderd of gemetastaseerd (uitgezaaid) longkanker.

Twee vormen van longkanker [2]

Longkanker wordt onderverdeeld in twee vormen:

 • Kleincellige longkanker
 • Niet-kleincellige longkanker

Deze indeling is gebaseerd op de soort cellen waaruit de tumor bestaat. Er is verschil in de manier waarop en het tempo waarin de tumor groeit en de mate waarin uitzaaiingen kunnen optreden.

Symptomen van longkanker [2]

De meest voorkomende symptomen van longkanker zijn:

 • Aanhoudende hoest; het is ook mogelijk dat het opgehoeste slijm wat bloed bevat
 • Kortademigheid
 • Opzwelling van het gelaat of de nek
 • Pijn ter hoogte van de borstkas

De behandeling van longkanker [2]

De verschillende vormen van longkanker worden op verschillende manieren behandeld. Over het algemeen worden er vijf soorten therapieën onderscheiden:

 • Chirurgie; wanneer de longtumor niet is uitgezaaiid naar andere delen van het lichaam, wordt de tumor veelal operatief verwijderd. Chirurgie kan soms gecombineerd worden met een andere behandeling zoals chemotherapie
 • Radiotherapie; wanneer de longtumor niet is uitgezaaiid naar andere delen van het lichaam, kan uitwendige bestraling een optie zijn. Dit kan ook gecombineerd worden met bijvoorbeeld chemotherapie
 • Chemotherapie; chemotherapie is een behandeling die kankercellen kan doden of de groei van kankercellen kan remmen. Chemotherapie wordt via een infuus toegediend. Chemotherapie kan worden gecombineerd met andere longkankerbehandelingen.
 • Doelgerichte therapie; doelgerichte therapie wordt ook wel targeted therapie genoemd. Het is een medicijn dat de groei en deling van kankercellen blokkeert. Doelgerichte therapie wordt gegeven aan patiënten met gevorderd of uitgezaaide longkanker waarvan de longtumor bepaalde kenmerken (mutaties) heeft.
 • Immuuntherapie; immuuntherapie is een behandeling waarmee het eigen immuunsysteem wordt gestimuleerd om kankercellen te herkennen en te vernietigen, met als mogelijk resultaat afname van de tumor. Immunotherapie wordt via een infuus toegediend.

Bent u patiënt en wordt u behandeld met de immuuntherapie van MSD, dan kunt u hier inloggen om meer korte animatie video’s te zien over uw behandeling. U kunt uw arts vragen om een wachtwoord hiervoor te ontvangen.

Bent u medisch professional en wenst u meer informatie over onze immuuntherapiebehandeling bij longkanker, logt u dan hier in.

Referenties:

 1. http://www.cijfersoverkanker.nl/incidentie-sterfte-50.html
 2. http://www.longkankernederland.nl