Voor een aantal indicaties van Keytruda is het nodig om de PD-L1 expressie vast te stellen. Afhankelijk van de indicatie zal een andere scoringsmethode moeten worden toegepast. Bij de PD-L1 combined positive score (CPS) wordt gekeken naar zowel de PD-L1 expressie op tumorcellen als op immuuncellen in verhouding tot het totaal aantal tumorcellen. Bij de PD-L1 tumor proportion score (TPS) assay worden alleen de positieve tumorcellen meegenomen in de score.

Leer meer over het verschil tussen de TPS en CPS score door het bekijken van de video: